Paweł Kowalewski

Partner, Senior Consultant.

Certyfikowany Trener umiejętności negocjacyjnych, mediator, mentor biznesowy. Audytor procesów komunikacji negocjacyjnej w firmach.

Ekspert zarządzania. Bogate doświadczenia jako CEO/Prezes Zarządu spółek z branży finansowej i FMCG. Doświadczenia zarówno w budowaniu firm typu start -up, jak w pracy w dużych organizacjach. Ekspert w zakresie sprzedaży, budowania zespołów handlowych, zwiększania efektywności sprzedaży, mechanizmów finansowania handlu, ubezpieczeń, zarządzania sprzedażą, marketingu i PR.

Buduje skuteczne zespoły. Nawiązuje długofalowe relacje i prowadzi skuteczne negocjacje.

Top