Initiating New Business

Initiating New Business

Initiating New Business™ poprawia efektywność zespołów sprzedażowych w zakresie generowania leadów oraz napełniania lejka sprzedażowego kwalifikowanymi szansami sprzedażowymi. W czasie praktycznych warsztatów, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób identyfikować potencjalne potrzeby firm z grupy docelowej, docierać i pozyskiwać zaufanie osób w organizacji klienta i ostatecznie inicjować nowy biznes.

Adresowane wyzwania:
 • Niewystarczająca liczba lub wartość szans sprzedażowych w lejku,
 • Angażowanie czasu i zasobów w pracę nad bezwartościowymi szansami sprzedażowymi,
 • Reaktywna postawa sprzedawców – syndrom „agresywnego oczekiwania na telefon od klienta”,
 • Trudności w doprowadzeniu do pierwszych spotkań sprzedażowych na właściwym poziomie,
 • Trudności w określeniu rzeczywistych potrzeb klienta – syndrom „proszę zadzwonić za 6 miesięcy…”
Opis rozwiązania:
 • 2-dniowy warsztat, w czasie którego uczestnicy wdrażają poznane pojęcia i narzędzie do pracy nad konkretnymi szansami sprzedażowymi,
 • Pojęcia i narzędzia prezentowane w czasie warsztatów dostosowane do konkretnej sytuacji klienta,
 • Po warsztatach, wsparcie coachingowe implementacji w celu maksymalizacji skuteczności.
Korzyści:
 • Łatwiejszy dostęp do kluczowych osób decyzyjnych na wczesnym etapie procesu sprzedaży,
 • Lepiej przygotowane spotkania, w wyniku których klienci czują się lepiej zrozumiani,
 • Więcej wartościowych (kwalifikowanych) szans sprzedażowych w lejku. Trafniejsza prognoza sprzedaży (forecast).
 • Działania z klientem prowadzone w oparciu w Wspólny Plan Działania, harmonizujący prace organizacji nabywcy i dostawcy oraz dający sprzedawcy kontrolę nad przebiegiem działań.
Silne strony rozwiązania:
 • Metody, pojęcia i narzędzia opracowane na podstawie faktycznych oczekiwań klientów względem pierwszych spotkań handlowych,
 • Warsztat wzmacnia i optymalizuje indywidualne style pracy poszczególnych osób, co znacznie poprawia ich adopcję,
 • Konsultanci demonstrują skuteczne przykłady zastosowania pojęć i narzędzi na przykładach z ich własnej pracy,
 • Zapewniamy menedżerom kontynuację wsparcie w postaci coachingu w czasie implementacji.
Top