Sales DNA Analysis

Sales DNA Analysis

Sales DNA™ dostarcza Idealny Profil Sprzedażowy, opracowany dla każdej pozycji w pionie handlowym firmy. W odniesieniu to niego, liderzy dokonują porównania faktycznych profili kompetencyjnych pracowników, znajdują luki, dostosowują coaching menedżerski oraz określają indywidualne plany rozwojowe.
Kolejne badania Sales DNA pozwalają na śledzenie postępów w budowaniu pożądanych kompetencji.

Adresowane wyzwania:
 • Brak wspólnej definicji kompetencji wymaganych do osiągnięcia sukcesu w sprzedaży w danym środowisku biznesowym,
 • Nieskuteczne procesy szkoleniowe – brak skupienia na konkretnych deficytach kompetencyjnych,
 • Nieskuteczne procesy rekrutacyjne do pionu sprzedaży, oparte o profile kompetencyjne niedostosowane do wymagań otoczenia biznesowego.
Opis rozwiązania:
 • Opracowanie Genotypu dostosowanego do każdego stanowiska handlowego firmy, określającego zestaw kompetencji sprzedażowych koniecznych dla osiągnięcia sukcesu.
 • W wyniku badania, opracowanie indywidualnych Kart Wyników dla każdego uczestnika. Wskazanie deficytów kompetencyjnych do wzięcia pod uwagę.
 • Opracowanie Karty Wyników Pionu Sprzedaży, wskazanie luk kompetencyjnych dla całego zespołu.
 • Wdrożenie Sales Leadership Enablement™ – programu budującego kompetencje coachingowe wśród menedżerów.
Korzyści:
 • Lepsze, bardziej przewidywalne wyniki sprzedażowe wynikające ze skupienia działań rozwojowych oraz coachingu menedżerskiego na faktycznych lukach kompetencyjnych.
 • Kolejne szkolenia są w pełni zintegrowane ze spójnym programem poprawy wydajności sprzedaży.
 • Efektywna metoda pomiaru stopnia adopcji działań szkoleniowych wśród pracowników.
 • Mniej pomyłek rekrutacyjnych.
Mocne strony rozwiązania:
 • Zbudowane na bazie szerokiego i głębokiego doświadczenia w identyfikacji kompetencji konicznych do wygrywania sprzedaży,
 • Sales DNA™ jest zawsze dostosowane do indywidualnej sytuacji firmy i branży,
 • Przygotowanie liderów do pracy z zespołami zawierające 100% przekazanie wiedzy zapewnia wysokie ROI oraz trwałą zmianę,
 • Doświadczeni konsultanci, praktycy zarządzania i sprzedaży, mogą skupić uwagę w czasie warsztatów na konkretnych obszarach kompetencyjnych wymagających wsparcia.
Top