Winning Complex Negotiations

Sales Leadership Enablement

Winning Complex Negotiations – program przeznaczony dla członków zarządu, właścicieli firm, key-account managerów, kupców oraz innych osób, które w swojej pracy potrzebują umiejętności negocjacyjnych na wysokim poziomie. Skomplikowane transakcje biznesowe, partnerstwa strategiczne, przejęcia i fuzje, związki zawodowe i oczywiście wymagający udziałowcy często stwarzają potrzebę doskonałości negocjacyjnej. Gdy dodać do tego związane z tymi sytuacjami ryzyko oraz towarzyszące im emocje, nierzadko wygórowane ambicje czy wręcz wyolbrzymione ego, otrzymamy sytuację, w której od umiejętności negocjacyjnych może zależeć bardzo wiele.

W czasie interaktywnych warsztatów, uczestnicy poznają zasady przygotowania i przeprowadzenia złożonych procesów negocjacyjnych oraz uczą się jak rozpoznawać i neutralizować typowe zagrożenia. Program koncentruje się na dualnej roli lidera – pierwszej jako prowadzącego negocjacje oraz jako drugiej jako wspierającego swój zespół z drugiego planu.

Wykorzystując symulacje sytuacji negocjacyjnych opracowane w taki sposób by odzwierciedlały wyzwania z jakimi nasi klienci stykają się w pracy, wprowadzamy pojęcia i narzędzia pomagające im dobrze przygotować się do przyszłych procesów negocjacyjnych, zyskać pewność siebie i zredukować stres zwykle towarzyszący negocjatorom w takich sytuacjach.

Adresowane wyzwania:
 • Konieczność przeprowadzenie trudnych negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, pracownikami czy członkami zarządu.
 • Sytuacje gdy ważne procesy negocjacyjne wymykają się spod kontroli lub wchodzą w impas.
 • Konieczność radzenia sobie z trudnymi ludźmi i stwarzanymi przez nich problemami.
 • Potrzeba przygotowywania i coachingu zespołów negocjacyjnych.
 • Brak strategii, koniecznych struktur lub narzędzi potrzebnych do kontrolowania trudnych procesów negocjacyjnych.
Opis rozwiązania:
 • 2-dniowe warsztaty, w czasie których uczestnicy poznają zaawansowane techniki negocjacyjne i praktykują je w trakcie specjalnie przygotowanych symulacji.
 • Scenki negocjacyjne prowadzone w małych grupach i wideofilmowane w celu optymalizacji informacji zwrotnej.
 • Ćwiczenie wykorzystania własnych cech osobowości w celu maksymalizacji prawdopodobieństwa sukcesu w sytuacjach negocjacyjnych.
 • Podnoszenie umiejętności przetargowych dla skutecznej obrony własnych interesów oraz tworzenia i oferowania wartości dla drugiej strony.
 • Struktura przygotowania i prowadzenia złożonych procesów negocjacyjnych.
Korzyści:
 • Poprawa pewności oraz powtarzalności kluczowych procesów negocjacyjnych.
 • Ochrona wartości transakcji (ograniczenie ustępstw) w przypadkach złożonych negocjacji handlowych.
 • Ochrona interesów własnych z jednoczesnym wypracowaniem wartościowego porozumienia z drugą stroną.
Top