Winning Complex Sales

Winning Complex Sales

Winning Complex Sales™ to praktyczna, sprawdzona w czasie metoda zarządzania złożonymi transakcjami handlowymi B2B. Pracując w zespołach sprzedażowych, uczestnicy oceniają swoją pozycję w faktycznych projektach handlowych oraz wypracowują optymalną strategię oraz plan działań ich wygrania.

Adresowane wyzwania:
 • Utracone projekty z powodu braku relacji zbudowanych z istotnymi decydentami oraz słabe propozycje wartości,
 • Praca na nieprawidłowo kwalifikowanych leadach, marnowanie zasobów na szanse o niskiej wartości,
 • Proces sprzedaży nie jest zbudowany w oparciu o faktyczne oczekiwania klientów odnośnie profesjonalnych zachowań sprzedawców,
 • Proces sprzedażowy nie jest wprowadzony i stosowany w całym zespole sprzedażowym,
 • Nieustannie powtarzana błędy, brak wyciągania wniosków z porażek i sukcesów.
Opis rozwiązania:
 • 1-dniowy program dla liderów sprzedaży poświęcony przeglądowi oraz dostosowaniu pojęć i narzędzi oraz przygotowaniu do pracy coachingowej z zespołami,
 • Dostosowanie narzędzi i przykładów do indywidualnej sytuacji klienta. W szczególności: Idealny Proces Sprzedaży, Kryteria Kwalifikacyjne, Prognoza Sprzedaży,
 • 2-dniowy warsztat dla zespołów sprzedaży, w czasie którego implementują poznane pojęcia do faktycznych projektów sprzedażowych, oceniają sytuację i wypracowują strategię wygrania,
 • Wsparcie procesu wdrożenia w celu maksymalizacji ROI.
Korzyści:
 • Skuteczniejsze wygrywanie zyskownych projektów sprzedażowych poprzez wypracowanie optymalnych dla klienta propozycji wartości,
 • Optymalne wykorzystanie zasobów sprzedażowych poprzez skupienie na projektach, które faktycznie można wygrać,
 • Klienci postrzegają twój proces sprzedaży jako wyróżnik konkurencyjny,
 • Precyzyjniejsza prognoza sprzedaży poprzez przejrzysty proces sprzedaży oraz skuteczny coaching menedżerski.
Silne strony rozwiązania:
 • Szybka i efektywna implementacja prowadząca do trwałej zmiany – metoda jest praktyczna, postrzegana przez handlowców jako wpierająca ich pracę,
 • Trwały wpływ na zachowania poprzez przygotowanie liderów do integracji pojęć i narzędzi do codziennej pracy,
 • Aktywowanie kreatywnego myślenia przez konsultantów, którzy są praktykami zarządzania i sprzedaży,
 • Narzędzia softwarowe wspierające implementację metody.
Top