AUDYT PROCESU SPRZEDAŻY

  • Rozpoznanie istniejących praktyk handlowych i odniesienie ich do wyników badań i zaleceń Infoteam.
  • Wskazanie obszarów wymagających korekty.
Top