Nasze rozwiązania

Współczesny biznes oferuje ogromną różnorodność rozwiązań, często trudnych do odróżnienia. To powoduje, że wyróżnikiem przesądzającym o sukcesie stają się doskonała organizacja pracy oraz profesjonalizm zespołów handlowych B2B. Podnoszenie efektywności pracy organizacji sprzedażowych jest naszą pasją, osią naszej działalności oraz naszą propozycją dla Państwa.

Wyzwania na jakie odpowiadamy

 • Brak lub nieskuteczna strategia sprzedaży
 • Nieosiąganie celów sprzedażowych
 • Niska lub zróżnicowana efektywność zespołów sprzedażowych. 
 • Nierówny poziom kompetencji
 • Brak lub niewystarczający poziom poziom umiejętności negocjacyjnych
 • Utrata marży w negocjacjach.

Sposób realizacji projektów

 • Diagnoza organizacji sprzedażowej w kontekście zdolności osiągania celów strategicznych oraz rekomendacje zmian, 
 • Projektowanie rozwiązań optymalizujących zdolność do osiągania celów strategicznych, 
 • Wdrożenie wybranych rozwiązań i podtrzymanie ich funkcjonowania w organizacji.

Rezultaty osiągane przez naszych klientów

Perspektywa finansowa: dokładniejsza prognoza sprzedaży, wyższa marża, niższe koszty zamknięcia transakcji 

Perspektywa rynku: wzrost zaufania, trwalsze relacje dające możliwość długofalowej współpracy, 

Perspektywa rozwoju: wspólny język, lepsza praca zespołowa, narzędzia i procesy wspierające realizację zadań.

Dlaczego warto nam zaufać

Wiedza: nasze rozwiązania budujemy w oparciu o badania rynkowe prowadzone na całym świecie. 

Doświadczenie: nasi konsultanci to praktycy biznesu, którzy uzyskali wymagane certyfikaty. 

Osiągnięcia: 2500 firm na świecie wykorzystuje nasze metody do organizacji i zarządzania sprzedażą.

Nasza oferta oparta jest na trzech filarach

Są nimi: 

 • strategia sprzedażowa i sposoby jej realizacji, 
 • współodpowiedzialność za cele i kompetencje
 • umiejętności negocjacyjne. 

Taka baza pozwala nam zaoferować naszym klientom realizację nawet najbardziej złożonych projektów w obszarze sprzedaży B2B.  


Realizacja STRATEGII sprzedaży. Optymalizacja PROCESÓW sprzedażowych

Strategia sprzedażowa, czyli sposób w jaki chcemy osiągnąć cele. Jej realizacja wymaga wykonywania działań przekładających się na osiąganie celów. Jak te działania określić? My chętnie korzystamy ze Zrównoważonej Karty Wyników,  definiując cele w czterech perspektywach: finansowej, klientów, procesów i kompetencji. Następnie przyporządkowujemy im pożądane wartości oraz miary. Ostatecznie definiujemy działania kierunkowe pozwalające na ich osiągnięcie. W szczególności są mini  procesy sprzedaży, które projektujemy wspólnie z naszymi klientami. Często potrzebna jest również: rekonstrukcja zespołu sprzedaży lub optymalizacja systemu premiowania.

WIĘCEJ

PIOTR BIEŃ

Budowanie KOMPETENCJI oraz WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI za cele sprzedażowe

Motto, którym często się posługujemy brzmi: "Najlepsza metoda sprzedaży to ta stosowana". Nieczęsto udaje się połączyć aktualne i najskuteczniejsze roziwiązania w sprzedaży z doświadczeniem uczestników, aby stworzyć unikalne procesy i zestawy  kompetencji na poziomie sprzedaży strategicznej. Oferujemy Państwu zaprojektowanie i przeszkolenie zespołu handlowego z metody, którą Państwo wspólnie z Infoteam'em tworzycie. Stosowane przez nas narzędzia implementacji gwarantują Państwu najwyższy możliwy stopień  rozwoju zaawansowanych kompetencji handlowych, realizacji Waszych kluczowych celów i zbudowanie przewagi konkurencyjnej.  

WIĘCEJ 

ARTUR WILK

Przygotowanie do prowadzenia NEGOCJACJI wewnętrznych i zewnętrznych

Umiejętność negocjowania porozumienia jest czymś niezwykle ważne na każdym etapie interakcji z Klientem. Nasza wizja negocjacji zakłada holistyczne spojrzenie na proces rozwiązywania konfliktów i budowania siły wobec klienta wewnętrznego, zewnętrznego  i rynku. Efektem ma być długoterminowa kooperacja z kontrahentami, oparta na zrozumieniu realnych wartości dla wszystkich stron uczestniczących                      w procesie. Dostarczamy nie tylko najnowocześniejszą wiedzę negocjacyjną, ale też budujemy umiejętności jej zastosowania.  Zmieniamy firmy                        w samodoskonalące się organizacje negocjacyjne.

WIĘCEJ

PAWEŁ KOWALEWSKI


30 lat doświadczenia 

2 500 klientów 

120 000 handlowców

50 konsultantów


ZESPÓŁ

Specjalistyczne firmy doradcze są tylko tak dobre jak profesjonalni są ich konsultanci. W naszym zespole znajdują się wyłącznie praktycy sprzedaży i zarządzania, których wiedza została potwierdzona certyfikatami. 

piotr.bien@infoteam-consulting.pl
CEO, Partner, Senior Konsultant

Piotr Bień

Strategia, procesy sprzedażowe

artur.wilk@infoteam-consulting.pl
Partner, Senior Konsultant

Artur Wilk

Sprzedaż, współodpowiedzialność

pawel.kowalewski@

infoteam-consulting.pl

Partner, Senior Konsultant

Paweł Kowalewski 

Negocjacje, komunikacja wewnętrzna

EWA.PAJEWSKA@INFOTEAM-CONLULTING.PL
Sales Development Representative

Ewa Pajewska

Relacje z klientami


STREFA WIEDZY

artykuły


STREFA WIEDZY

filmy


referencje

KLIENCI  


Nasi Partnerzy

Żadna firma nie działa w próżni. W naszej pracy wykorzystujemy opracowania, wiedzę i doświadczenie wielu uznanych firm doradczych. 

KONTAKT

Cały nasz zespół jest do Państwa dyspozycji. Czekamy na kontakt od Państwa

Telefon ‭+48 61 625 71 41‬

Cieszymy się z Państwa wizyty i dziękujemy za zainteresowanie stroną i usługami Infoteam Consulting Poland Sp. z o.o. Zasady, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe są szczegółowo opisane w naszej Polityce Prywatności. Jest ona dostępna pod linkiem znajdującym się obok. 

googleab594c457ad22d0a