NEGOCJACJE KLIENT ZEWNĘTRZNY - WEWNĘTRZNY , KOMUNIKACJA NEGOCJACYJNA, AUDYTY KOMUNIKACJI NEGOCJACYJNEJ, BUDOWANIE LUB AUDYT STRATEGII NEGOCJACYJNEJ, NEGOCJACTOR DO WYNAJĘCIA

infoteam negocjacje

Negocjacje to proces holistyczny. Negocjacje to nie tylko same słowa. Wpływ na proces negocjacji ma, na przykład, pozycja firmy na rynku, postrzeganie jej produktów przez nabywców, dotychczasowa współpraca z klientem, ale również wewnętrzna, negocjacyjna sprawność organizacji. Strategia negocjacyjna to kompilacja i połączenie wielu taktyk z całego szeregu obszarów organizacyjnych w firmie i jej wizerunku na rynku.  Dopiero zrozumienie tych zależności i powiązań, powoduje, że negocjacyjna skuteczność sprzedawcy lub zakupowca rośnie w przystępie geometrycznym. W ten sposób buduje się profesjonalną organizację negocjacyjną, której każde działanie podporządkowane jest jej sukcesowi rynkowemu.

Wyzwania jakimi się zajmuję

Skuteczność zmiany jaką oferujemy w obszarze negocjacji uzależniona jest od harmonijnego połączenia wielu elementów procesu. Pierwszym wyzwaniem jest identyfikacja mocnych i słabych stron strategii Twojej organizacji, pracowników, rynku i klientów. Analizie podlegają zarówno procesy jak i kompetencje. Kolejnym ważnym wyzwaniem jest dopasowanie zakresu narzędzi i metodologii do zidentyfikowanych potrzeb. Skuteczne wprowadzenie zmiany to jedno, ale ważniejsze jest jej utrwalenie i zapewnienie stałości tego procesu. Najważniejszym jednak wyzwaniem jest stworzenie z Twojej firmy - samouczącego i samodoskonalącego się organizmu. Twoja firma będzie widziała jak, będzie chciała i będzie sama automatycznie uczyła się na sukcesach i błędach.


Metody jakie wykorzystuję 

Metodologia audytowa Infoteam Consulting od 30 lat uznana jest na całym świecie. Rekomendacje do wprowadzenia zmian procesów tworzone są na podstawie wzorców najlepszych firm konsultingowych. Zmiana kompetencji ludzi opiera się na sprawdzonych metodach najstarszych firm konsultingu negocjacyjnego na świecie. Przede wszystkim pracujemy więc z ich autoświadomością. Dostarczamy wiedzę, która niezwłocznie weryfikowana jest w w trakcie praktycznych negocjacji. Najważniejszym elementem procesu jest odtwarzanie i analiza własnych zachowań z wcześniejszymi rekomendacjami i własnym biznesem. Specjalna kompilacja metod coachingowych i mentoringowych sprzyja pracy w trójkącie: wiedza - umiejętności - postawa wdrożeniowa, co gwarantuje szybki efekt i trwałość zmiany. 

Korzyści jakie Ci oferuję 

Wszelkie nasze działania podyktowane jest podnoszeniem skuteczności działania i sukcesowi Twojej firmy. Zmienimy Twoich pracowników w wytrawnych negocjatorów. Co najważniejsze świadomych i wytrwale samodzielnie dążących do coraz wyższego poziomu perfekcji. Ich działaniom, sprzyjać będą właściwie ułożone procesy wewnętrzne i zewnętrzne w organizacji. Działamy holistycznie. Oferujemy twojej firmie zarówno dopasowanie do realiów rynkowych strategii negocjacyjnej, zmianę sposobu myślenia i rozwiązania problemów przez ludzi, kreatywność w szukaniu zyskownych rozwiązań, ale też dostarczymy konkretnych wzorców i instrukcji postępowania. Jesteśmy jedyną firmą na rynku integrującą i zapewniającą spójność procesów negocjacyjnych i sprzedażowych. Negocjacje i sprzedaż są bowiem jednolitym i spójnym procesem.                                                                            

Dlaczego możesz mi zaufać 

Pracując z sukcesami przez 30 lat w realnym biznesie, jako szef sprzedaży spółek giełdowych, CEO firm produkcyjnych, pełnomocnik zarządu spółek państwowych, ale też tworząc firmy od samego początku,dysponuję dogłębnym, praktycznym doświadczeniem managerskim. Będąc trenerem największej i najstarszej na świecie firmy konsultingu negocjacyjnego, podparłem te umiejętności wiedzą. Będąc wykładowcą akademickim z zakresu negocjacji i sprzedaży wzbogaciłem tę wiedzę o rekomendacje większości innych, najbardziej uznanych szkół negocjacji na świecie.  Dostarczę Twojej firmie uniwersalną technologię przepryzmatowaną przez wiedzę światową. Już nie musisz ograniczać się do jednej metodologii, jednej „szkoły”. Moją determinację i wytrwałość do wprowadzenia zmiany wspieram doświadczeniami z profesjonalnego sportu. 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z moimi publikacjami. 


Czym się zajmuję

Skontaktuj się z nami.

NEGOCJACJE - KLIENT ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY

Wyznaję holistyczne spojrzenie na proces negocjacji. Począwszy od diagnozy, poprzez dostarczenie wiedzy, wyposażenie uczestników w umiejętności jej zastosowania, jak też zbudowanie motywacji do przeprowadzenia zmiany, na procesie samodoskonalenia skończywszy. W infoteam Consulting oferujemy pełną customizację, zgodnie z potrzebami uczestników i organizacji, specyfiką branży, typem negocjacji, strukturą zespołów, etc.  

Nowoczesne rozumienie negocjacji polega na traktowaniu ich jako mechanizmu biznesowych naczyń naczyń połączonych. Bardzo często bywa bowiem tak, że negocjacje to nie tylko samo spotkanie z Klientem, ale wpływ na wynik tego procesu mają negocjacje wewnętrzne, komunikacja wartości spółki i jej produktów na rynku oraz wiele innych zewnętrznych i wewnętrznych procesów biznesowych (czasami, na pozór, bardzo od siebie oddalonych). 


Duża część procesu negocjacji toczy się na miesiąc, czy rok przed rozpoczęciem spotkania              z Klientem. Przykładowo: to jak firma i jej produkty są postrzegane na rynku, jak obsługuje swoich Klientów, jaki ma poziom (i w jaki sposób rozpatruje) reklamacje, jak wyglądają procesy kompetencyjne, jaka jest atmosfera i styl zarządzania, jak ułożone są ścieżki decyzyjne w organizacji (i wiele, wiele innych negocjacyjnych faktorów) bezpośrednio wpływa na poziom negocjacyjnej siły sprzedawcy na spotkaniu. Jednocześnie, jak wynika z opinii negocjatorów, znaczenie prawidłowych negocjacji wewnętrznych i komunikacji w organizacji w obecnej rzeeczywistości ma coraz większe znaczenie. 

Dopiero zrozumienie tych wszystkich zależności i powiązań, powoduje, że negocjacyjna skuteczność sprzedawcy lub zakupowca rośnie w przystępie geometrycznym. 

Tym samym, jako Infoteam Consulting Poland, z jednej strony, zmieniamy pracowników działów sprzedaży w profesjonalnych negocjatorów, ale możemy objąć swoją uwagą również wiele innych, powiązanych ze sobą obszarów negocjacyjnych w organizacji. 

W zależności od preferencji Klienta, zaczynamy wówczas od zdiagnozowania sprawności negocjacyjnej organizacji i każdego pracownika działu sprzedaży osobno. Przygotowujemy całościowy raport i dajemy rekomendację zmian. 

Wyposażamy negocjatorów w komplementarną i przede wszystkim, uniwersalną, wiedzę i umiejętności negocjacyjne. Korzystająmy bowiem z własnych opatentowanych metodologii, ale dodatkowo, każdą rekomendację pryzmatujemy przez doświadczenia najlepszych firm konsultingu negocjacyjnego na świecie. 

Wspieramy proces rekomendowanych zmian organizacji. Naszym celem skuteczna i trwała zmiana, która przynosi najwyższy, możliwy poziom ROI. Nasza metodologia wynika z 30 lat doświadczenia w pracy z tysiącami negocjatorów na wszystkich kontynentach naszego globu. 

Pracujemy z autoświadomością uczestników, co gwarantuje efekt w trójkącie: wiedza - umiejętności - postawa wdrożeniowa. 70% zajęć to praktyka oparta o metodologie coachingowe   i mentoringowe (faktyczne negocjacje wraz z informacja zwrotną). W tym celu wykorzystujemy technologię blender learning. 

Efektem ma być nie tylko poprawa wiedzy i umiejętności negocjacyjnych ludzi, prawidłowe ułożenie procesów pośrednich, ale, przede wszystkim zbudowanie trwałego mechanizmu samodoskonalenia człowieka i firmy. W ten sposób budujemy najbardziej skuteczne organizacje negocjacyjne jutra. Nasi trenerzy i konsultanci mają wieloletnią, praktykę biznesową i najlepszy warsztat konsultingowy i szkoleniowy. 

(WNS): 


TRENING NEGOCJACYJNY:

Pełna elastyczność wyboru modułów (proces jednokierunkowy): 

 • Moduł diagnostyczny - analiza specyfiki negocjacji jak też silnych i słabych stron uczestnika i calej organizacji w jakiej pracuje. 
 • Moduł 1 - dwudniowy trening negocjacyjny, oparty głównie na warsztatach praktycznych. Olbrzymia dawka wiedzy, poparta przykładami i ćwiczeniami praktycznymi. 
 • Moduł 2 -miesięczny okres wdrożenia (pod czujnym okiem trenerów) wiedzy pozyskanej w trakcie modułu 1 do realnego biznesu. Prace zadane, jak też rozwiązywanie konkretnych problemów wdrożeniowych. 
 • Moduł 3 - Praca z doświadczeniami z modułu 1 i 2, jak też z indywidualnymi problemami negocjacyjnymi. Negocjacje przykładów z biznesu Klienta. 

KONSULTING NEGOCJACYJNY:

 • FAST TRACK Q & A Wsparcie konsultingowe w wybranych aspektach negocjacyjnych. 
 • KONSULTING NEGOCJACYJNY w tym: prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta ("Negocjator do wynajęcia”). 
 • Wsparcie Klientów w konkretnych negocjacjach jako członek zespołu. 
 • Budowanie strategii negocjacyjnych. 
 • Weryfikacja dotychczas stosowanych lub przygotowywanych strategii negocjacyjnych.     

 • Psychologia rozwiązywania konfliktów. 
 • Właściwe przygotowywanie do negocjacji. 
 • Określanie celów i faktorów sukcesu. 
 • Rozumienie istoty i wpływu procesu wielostronnego na negocjacje (wielu interesariuszy).
 • Integracja negocjacji zewnętrznych i wewnętrznych. Budowanie, jak też weryfikacja strategii i taktyk negocjacyjnych. 
 • Umiejętność analizowania i syntezowania danych. 
 • Strukturyzacja oczekiwań. 
 • Skuteczne budowanie negocjacyjnej siły. 
 • Analiza balansu sił negocjacyjnych stron. 
 • Kontrola i zarządzanie procesem negocjacji. 
 • Obrona przed manipulacją. 
 • Zdobywanie i rozumienie informacji. 
 • Skuteczność w budowaniu negocjacyjnego komunikatu. 
 • Dawanie i identyfikacja negocjacyjnych sygnałów. 
 • Praca z propozycją. 
 • Kreatywność rozwiązań i modelowania propozycji. 
 • Zarządzanie czasem i przerwą w procesie negocjacji. 
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem, strachem, agresją. 
 • Praca w negocjacyjnym zespole. 
 • Wyznaczanie celów indywidualnych i grupowych. 
 • Identyfikacja i praca ze swoimi mocnymi stronami i deficytami. 
 • Praca w i z negocjacyjnym zespołem. 
 • Praca z ceną, marżą i wolumenem. 
 • Wartościowanie - identyfikacja ukrytych wartości dla zmiennych negocjacyjnych. 
 • Wiedza na temat stosowanych obecnie na świecie technik negocjacyjnych, pryzmatowana przez doświadczenia większości najlepszych światowych szkół negocjacji. 
 • Umiejętność profitowego zamykania negocjacji i utrzymania Klienta.  

Co nas wyróżnia

Jesteśmy wysoko wyspecjalizowaną firmą doradczą, zajmującą się sprzedażą B2B. Elementy stanowiąca nasze najważniejsze wyróżniki to:

REKOMENDACJE BUDOWANE NA PODSTAWIE BADAŃ

Wszystkie nasze zalecenia skierowane do klientów powstają na bazie regularnie prowadzonych badań rynkowych. Są one realizowane we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Singapurze i w Polsce. Analizując wyniki badań poszukujemy deficytów, których eliminacja może wzmocnić skuteczność pracy sprzedażowej. Gdy je zidentyfikujemy, formułujemy zalecenia w postaci struktur, procesów lub narzędzi łatwych do stosowania w codziennej pracy. Nazywamy je Akceleratorami Sprzedaży.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

W czasie naszej 30-letniej historii pracowaliśmy z przeszło 2500 organizacji. W większości były to duże, międzynarodowa lub globalne korporacje, z którymi współpracowaliśmy nierzadko przez wiele lat. Każdy z tych projektów istotnie wpłynął na rozwój metod, którymi się posługujemy. Ucząc się nawzajem od siebie, nasi klienci optymalizowali swoje działania sprzedażowe, a my doskonaliliśmy nasz warsztat. Obecnie posiadamy nie tylko dopracowany zestaw narzędzi ale również sposób prowadzenia projektów zapewniający ich maksymalną skuteczność.

ZESPÓŁ KONSULTANTÓW

Na świecie pracuje przeszło 50 konsultantów Infoteam. Wszyscy z nich to praktycy biznesu posiadający minimum 10-letnie doświadczenie korporacyjne na stanowiskach menedżerskich w sprzedaży lub zarządzaniu. Uzyskanie certyfikatu Konsultanta Infoteam poprzedza wielomiesięczny proces przygotowań i pracy pod okiem mentora i uwarunkowane jest zdaniem egzaminu. Dopiero gdy uzyskamy potwierdzenie naszych umiejętności, możemy odpowiedzialnie stanąć przed klientami i wspólnie z nimi poszukiwać rozwiązań dla wyzwań z jakimi się spotykają.

SPOSÓB PROWADZENIA PROJEKTÓW DORADCZYCH

Bez względu na to czy mamy do czynienia z dużym projektem transformacyjnym czy małym szkoleniowych rygorystycznie przestrzegamy sposobu realizacji obejmującego: Diagnozę, Projektowanie oraz Wdrożenie zmian. Robimy tak, ponieważ szanujemy zaufanie, czas i pieniądze naszych klientów, którzy oczekują wymiernych rezultatów wynikających z realizacji. Nasze doświadczenie nauczyło nas, że by takie rezultaty osiągnąć, proponowane zmiany muszą być perfekcyjnie dopasowane do sytuacji, a następnie konsekwentnie wdrożone.