Kim jesteśmy

Nasza historia rozpoczęła się w Szwajcarii w roku 1990. Philip Kreindler rozpoczął pracę nad opracowaniem metody dostosowującej proces sprzedaży do oczekiwań decydentów firm kupujących rozwiązania w relacji B2B. Szybko okazało się, że podejście do sprzedaży pozbawione manipulacji, a oparte na profesjonalizmie znajduje uznanie wśród dużych firm, głównie pochodzących z rynku niemieckiego. Punktem przełomowym było pozyskanie klientów korporacyjnych o globalnym zasięgu. We współpracy z nimi metoda Kreindlera została dopracowana i w rezultacie została przyjęta jako jedna z wiodących europejskich metod definiowania procesów sprzedażowych B2B. Obecnie stosowana jest na największych światowych rynkach takich jak USA, Europa, Singapore, Australia. Na świecie pracuje z nią przeszło 50 konsultantów Infoteam.

1990 - Powstanie firmy w Szwajcarii. 

Philip Kreindler zakłada firmę. U jej podstaw leży obserwacja, że jakość procesu sprzedaży sama w sobie stanowi propozycję wartości. 

1994 - Pozyskujemy globalnych klientów

Metoda optymalizacji procesów sprzedaży Kreindlera zyskuje uznanie wśród klientów korporacyjnych. Firma buduje międzynarodowy zespół konsultantów. 

2005 - Publikujemy raport z badań rynkowych

Firma podsumowuje prowadzone przez siebie badania rynkowe w raporcie opracowanym wspólnie z Business Harvard Manager. 

2008 - Posiadamy globalną sieć konsultantów

Firma Infoteam Consulting AG posiada przeszło 50 konsultantów pracujących w Europe, Amerykach, Azji i Australii. Dostarczamy usługi klientom w kilkunastu językach. 

2014 - Publikujemy kolejny raport rynkowy

Publikacja opisująca najważniejsze oczekiwania decydentów wzlędem procesów sprzedaży ich dostawców staje sie ważnym punktem odniesienia dla definiwania standardów sprzedaży B2B. 

2016 - Publikacja książki Customerized Selling®

Philip Kreindler nadaje nazwę swojej metodzie - Customerized Selling® i opusuję ją w książce. Publikacja szybko staje się ważnym narzędziem pracy wielu menedżerów sprzedaży na całym świecie. 

2018 - Powstaje Infoteam Consulting Poland

Spółka zostaje założona przez doświadczonych praktyków sprzedaży i zarządzania, już wcześniej związanych z centralą w Szwajcarii. Celem powstania firmy jest lokalizacja i dostarczanie wyspecjalizowanych usług doradczych na polskim rynku. 

2018 - Walidujemy badania rynkowe w Polsce

Infoteam Consulting Poland przeprowadza walidację badań rynowych dla Polski i wspólnie z partnerami publikuje wyniki w raportcie "Co się naprawdę liczy w sprzedaży B2B". 

Nasza misja

TRANSFORMACJA SPRZEDAŻY NA NOWOCZESNYM RYNKU B2B W CELU POPRAWY JAKOŚCI PROCESÓW, STANDARDÓW I DIALOGU Z KLIENTEM.

Nasze wartości

JAKOŚĆ - jest naszą pasją. Dążymy do bycia punktem odniesienia dla jakości pracy w sprzedaży i prowadzeniu projektów doradczych.

SPÓJNOŚĆ - jest podstawą naszego funkcjonowania. Działamy zawsze zgodnie z tym, co rekomendujemy naszym klientom.

ROZWÓJ - jest osią naszej pracy. Nieustannie doskonalimy nasze umiejętności i poszerzamy wiedzę.